Kemin keskustan arkkitehtuurikilpailu

Kilpailukutsu

Kilpailun järjestäjä

Kemin kaupunki, keskustan kehittämishankeessaan, järjestää arkkitehtisuunnittelukilpailun Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisena opiskelijakilpailuna. Kilpailun kautta etsitään uusia näkökulmia kemiläisen ympäristön toteuttamiseen nuorten lahjakkuuksien avulla.

Kilpailun tarkoitus

Kilpailulla etsitään tuoreita ideoita ja ratkaisuja Täiköntorin ja rautatieaseman suunnittelualueen kaupunkirakenteen ja kaupunkikuvan kehittämiseksi. Kaupunkikuvan suhteen kilpailuun osallistuvilta arkkitehtiopiskelijoilta odotetaan ideoita viihtyisämmän ja toiminnallisesti rikkaamman keskustan kehittämiseksi, sekä julkisen ulkotilan elävöittämiseksi.

Palveluita ja modernia asumista viihtyisässä toriympäristössä

Suunnittelualueella on niin terveydenhuollon palveluita, päivittäistavarakauppoja kuin modernin asumisen ratkaisujakin, joten niiden toiminnallinen yhdistäminen viihtyisään toriympäristöön on kilpailun keskiössä. 

Asumisratkaisuissa painopiste on ikääntyvien, aktiivisten kaupunkilaisten sekä lapsiperheiden kaupunkiasuminen. Suunnittelualueen palvelut tulevat painottumaan sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi myös matkailuun, joka on Kemissä merkittävä ja voimakkaasti kasvava toimiala.

Kilpailulla etsitään konkreettisia kaupunkirakenteellisia ja -kuvallisia ratkaisuehdotuksia vetovoimaisen keskustan ja Kemin “käyntikortin” toteuttamiseksi. Suunnittelualueella voimassa olevat asemakaavat eivät sido kilpailuehdotusten tekemistä, sillä kilpailuehdotuksia voidaan käyttää myös alueen asemakaavamuutoksen pohjana.

Kilpailun tulokset pyritään julkaisemaan kesäkuussa 2020

Kilpailun tulokset pyritään julkaisemaan kilpailun ratkaisemisen jälkeen kesäkuun lopulla Arkkitehtiuutisissa sekä Arkkitehtiliiton ja Kemin kaupungin verkkosivuilla.

Kilpailuaika

Kilpailuaika on 26.2.2020 – 5.6.2020

Kilpailuaineisto

Rekisteröityminen kilpailijaksi

Rekisteröidy kilpailijaksi allaolevalla lomakkeella.

Rekisteröityä voi kaikki työryhmän jäsenet tai työryhmä voi valita yhden henkilön ryhmästään, joka edustaa työryhmää. Kilpailija voi rekisteröityä omalla nimellä / sähköpostilla. Tietoja ei toimiteta palkintolautakunnalle.

Rekisteröinnin tarkoitus on mahdollistaa tiedon kulku kilpailuun osallistuville työryhmille. Rekisteröitymisen jälkeen kilpailijat saavat suoraan tiedonannot esimerkiksi vastauksista kysymyksiin, sekä muista mahdollisista kilpailunaikaisista tiedonannoista.

Rekisteröinti on mahdollista kilpailun palautushetkeen saakka.

Kilpailuaineiston lataaminen

Kilpailuaineiston (kilpailuohjelman ja liitteet) voit ladata alla olevasta linkistä.

Kilpailuaineiston palautus

Palauta kilpailuaineisto allaolevan linkin kautta. Kilpailuehdotusten lataamisen viimeinen päivämäärä ja aika on 5.6. klo 18:00. 

Kysymykset ja vastaukset

Kilpailijoilla on oikeus pyytää kilpailuohjelmaa koskevia selvityksiä ja lisätietoja.

Kysymykset on tehtävä kirjallisina palkintolautakunnalle ja lähetettävä viimeistään 4.4.2020 alla olevan lomakkeen kautta.

Kysymykset ja palkintolautakunnan vastaukset julkaistaan kilpailun internetsivuilla sekä toimitetetaan rekisteröityneille työryhmien edustajille 10.4.2020 mennessä.

Kysymysten jättöaika on päättynyt. Kaikki kysymykset ja vastaukset julkaistaan tällä sivulla 10.4.2020 mennessä.

Kysymykset

Kysymys:

Kuinka monta autopaikkaa osa-alueille tulee osoittaa? (Esim. ap/x kem2)

Vastaus:

  • asunnot: 1 ap/asunto tai 1ap/80 kem²
  • opiskelija-asunnot: 1 ap/180kem²
  • tehostettu palveluasuminen: 1ap/150kem²
  • toimistot, liikehuoneistot ja niihin verrattava: 1 ap/50kem²
  • julkiset palvelut sekä hotelli- ja majoitustilat: 1ap/175kem²

 

Kysymys:

Mikä on olemassa olevien maanalaisten pysäköintilaitosten laajuus ja missä ne tarkemmin sijaitsevat? Voiko kulttuuri- ja palvelukorttelin alla olevaa laitosta käyttää sellaisenaan tai laajentaa vai onko kyseessä vain taloyhtiön käytössä oleva pysäköintilaitos (käynti Pohjoisrantakadulta)?

Vastaus:

Nykyisellään maanalaisia paikoitustiloja on kortteleissa 156, 137 ja 149 kiinteistöjen omassa käytössä. Citymarketin kiinteistön (kortteli 156) alla olevat maanalaiset autopaikat ovat kaupan omassa käytössä. Kulttuuri- ja palvelukortteliin (kortteli 137) osalta kannustetaan suunnittelemaan koko korttelia palveleva pysäköintiratkaisu (pysäköintirakennus tai kansipysäköinti). Kulttuuri- ja palvelukorttelissa on nykyisellään noin 40-50 autopaikkaa, jotka pitää huomioida ratkaisussa uusien pysäköintipaikkojen rinnalla. Korttelissa 149 on pysäköintitilaa korttelin pohjoisosassa. Suunnittelussa maanalaisia pysäköintitiloja tulee välttää. Täiköntorille tulee suunnitella kilpailuohjelman mukaisesti pysäköintilaitos, joka voi osaltaan palvella myös muita kortteleita, kuten viereistä kulttuuri- ja palvelukorttelia
 
Voimassa olevat kaavat, joissa ohjeelliset pysäköintialueiden sijainnit on nähtävillä kaupungin karttapalvelussa osoitteessa http://kartta.kemi.fi/

 

Kysymys:

Kemin Vihreä kortteli: Tuleeko olemassa olevien kerrostalojen ja Sauvosalin pysäköintialueet säilyttää sellaisinaan?

Vastaus

Näitä saa kehittää.

 

Kysymys:

Mitä tarkoittaa “varattavat kokoontumistilat” (Täikkö s.14) vai onko kyseessä ei-varattava tila? Saisiko tästä esimerkin?

Vastaus

Tilaa/tiloja, joita kaupunkilaiset, toimijat ja yritykset voivat varata omaan käyttöön (esim. tilaisuudet, juhlat, näyttelyt yms.). Tilan/tilojen ei ole tarkoitus olla kovin suuria, vaan pieniä liiketilamaisia tiloja, jotka avautuvat esim. julkisten ulkotilojen suuntaan. Tila/tilat voivat sijaita osana esim. kauppahallia. Tarkoituksena ei ole tämän kilpailun myötä suunnitella ko. tiloja. Suunnitteluperiaatteiden viitoittamana on haluttu avata Kemin keskustan kehittämisen tavoitteita.

 

Kysymys:

Tarvitaanko opinto-oikeustatuksen todistamiseen kopiota virallisesta allekirjoitetusta ja leimatusta paperisesta opinto-oikeustodistuksesta, vai riitääkö ruutukaappaus sähköisen opiskelijaportaalin opinto-oikeussivulta?

Vastaus

Riittää. Kirjoittakaa ruutukaappauksen yhteyteen kuvan päivämäärä. Palkituilta voidaan pyytää kirjallinen opiskelutodistus palkinnon jaon edellytyksenä.

Ajankohtaista

Tässä julkaistaan kilpailuun liittyvät uutiset. Jokaiselle osallistujalle ilmoitetaan kilpailuteknisistä muutoksista myös osallistujan ilmoittamaan sähköpostiin.

26.2.2020 – Kilpailusivu on avattu!

5.3.2020 – Kilpailuohjelmaa on päivitetty. Ohjelmaan on lisätty tarkennuksena, että maisema-arkkitehtuurin opiskelijat voivat myös osallistua kilpailuun. Katso kilpailuohjelmasta kohta 1.3 Osallistumisoikeus. Kilpailuohjelman ja muun liiteaineiston voit ladata kohdasta ”Lataa kilpailuaineisto”

12.3.2020 – Kilpailutyöryhmiä voidaan täydentää myös muiden alojen opiskelijoilla työryhmien niin halutessa, esimerkiksi maantieteen opiskelijat voivat täydentää arkkitehtivetoista työryhmää. Tällaisissa tapauksissa opintosuorituksista sekä niiden hyväksymisestä ko. täydentävien alojen opintosuunnitelmaan tulee keskustella korkeakoulujen sisällä.

 
Close Menu