Kemin keskustan arkkitehtuurikilpailu

Kilpailun tulokset

Palokujat, Anni Saviaro, Oulun Yliopisto

Kemin keskustan opiskelijakilpailun voitti Anni Saviaro Oulun yliopistosta.

Keskustan kehittämisestä järjestetyn kilpailun tavoitteena oli löytää ratkaisu, joka tukee toiminnallisesti rikkaan ja elävän kaupunkiympäristön muodostumista, ja huomioida niin asumisen, matkailun kuin palvelujen kehittymisnäkymät.

Luovia ratkaisuja haastavissa olosuhteissa

Kilpailutehtävä ei ollut helppo, sillä torien, katujen, aukioiden ja puistojen suunnittelu vaatii hienovaraista mittakaavan tajua. Alue on myös liikenteellisesti haastava, sillä Kemin keskustan liikenne perustuu vahvasti autoiluun, joten kevyen liikenteen sulauttaminen vallitsevaan liikenteeseen toi omat haasteensa kilpailuun.

“Haasteista huolimatta kilpailutöiden taso oli korkeaa ja opiskelijakilpailulle luonteenomaisesti hyvin värikästä. Suunnitteluohjeesta oli myös uskallettu irrottautua, jolloin oivallukset ja uusien ideoiden löytäminen oli mahdollista. Toriaukion ja tapahtuma-alueen sijoittelussa nähtiin erittäin vaihtelevia ja rohkeita ratkaisuja, joissa sekä auto- että kevyen liikenteen yhteensopivuus otettiin hyvin huomioon. Yksi tärkeimmistä ratkaistavista reiteistä oli matkakeskustan ja Täiköntorin välinen yhteys. Tässäkin kilpailijat olivat ottaneet hyvin erilaisia lähestymistapoja ja ideoineet erilaisia liikenteellisiä ratkaisuja, muun muassa shared space -katuja. Luontevan kulkureitin osoittamisen lisäksi parhaiten Matkakeskuksen ja Täiköntorin onnistuivat yhdistämään ehdotukset, jotka sijoittivat reitille valikoituja toimintoja sitä elävöittämään”, SAFA arkkitehti ja kilpailutuomari Virve Väisänen kuvailee.

Yhteisöllisyys ja kohtaamiset keskiössä.

Kemin kehittyvän keskustan halutaan edistävän yhteisöllisyyttä ja edesauttaa paikallisten ja matkailijoiden kohtaamisia luomalla erilaisia oleskeluun soveltuvia ympärivuotisia sisä- ja ulkotiloja. Asumisen osalta erityistavoitteena oli löytää keinoja ikääntyvien ihmisten sekä lapsiperheiden houkuttelemiseksi keskustaan. Kilpailuun saatiin 24 työtä, joista 21 otettiin arvosteluun mukaan. Tuomaristo kuvailee ehdotusten tasoa korkeaksi ja töitä opiskelijakilpailulle luonteenomaisesti värikkäiksi.

Voittajaksi valittiin Anni Saviaron ehdotus ”Palokujat”. Työn empirekaupungista kumpuavat, toteuttamiskelpoiset ideat ja Kemin kokoiseen kaupunkiin sopivat konstit elävän kaupunkikeskustan luomiseksi nostivat sen ykköseksi. Toinen palkinto jaettiin kahden ehdotuksen kesken: 2. palkinnon saivat Essi Nisosen ja Joona Lukkan ”Esirippu” ja Kaisla RahkolanJoona Heikkilän ja Ella Kairan ”Suma”. ”Esirippu” sai kiitosta sen arkkitehtonisesti korkeatasoisesta kokonaisotteesta sekä matkailijan käyttäjänäkökulman huomioimisesta. Ehdotus ”Suma” sisälsi kilpailun onnistuneimman torin, ansiokkaasti sijoitetun matkakeskuksen ja esitti idean puistosta asema-alueella.

Lunastuksen sai Emmy HömpinJoonas Mölsän ja Lasse Tikanmäen työ ”Uutta linjaa”, jossa oli liikenteellisesti ja toiminnallisesti erinomaisia ratkaisuja. Lisäksi jaettiin kolme kunniamainintaa, jotka saivat Mari Birlingin työ ”Naava”, Hannu Lahtisen ja Pyry Teperin ”Kullero” sekä Jens Regårdhin ”Bon voyage”.

Palkitut ehdotukset:

1. Palkinto “Palokujat” – Anni Saviaro, avustaja: Panu-Petteri Kujala, Oulun yliopisto 

Jaettu 2. Palkinto “Esirippu” – Essi Nisonen & Joona Lukka, Tampereen yliopisto

Jaettu 2. Palkinto “Suma” – Kaisla Rahkola, Joona Heikkilä & Ella Kaira, Aalto-yliopisto

Lunastus “Uutta Linjaa” – Emmy Hömppi, Joonas Mölsä & Lasse Tikkamäki, Aalto-yliopisto

Kunniamaininta “Naava” – Mari Birling – Aalto-yliopisto

Kunniamaininta “Kullero” – Hannu Lahtinen & Pyry Teperi, Oulun yliopisto

Kunniamaininta “Bon Voyage” – Jens Regårdh – Aalto-yliopisto

Kilpailuun saapui useita kiitettäviä kilpailuehdotuksia, joissa oli keskenään erilaisia vahvuuksia. Tuomaristo päätti jakaa kilpailuohjelmasta poiketen 1. palkinnon, jaetun 2. palkinnon ja yhden lunastuksen. Näiden lisäksi tuomaristo päätti jakaa kolme kunniamainintaa. Nämä seitsemän työtä muodostavat kilpailun palkintoluokan. Muita kilpailuehdotuksia ei asetettu paremmuusjärjestykseen.

Kunniamaininnat päätettiin jakaa töille nimimerkeillä Bon Voyage, Kullero ja Naava. Kaikissa näissä töissä oli jokin erityinen vahvuus, joka nosti ne maininnan arvoisiksi. Ehdotuksen Bon Voyage vahvuus oli taitavasti suunniteltu kävely-ympäristö. Kulleron vahvuus oli sen hallittu korttelinmuodostus matkakeskuskorttelissa ja kulttuurikorttelissa. Naavassa innoitti sen omaperäinen tapahtuma-aukio ja toisaalta tasapainoinen asuinkorttelirakenne.

Lunastus annetaan ehdotukselle ”Uutta linjaa”, sen liikenteellisesti ja toiminnallisesti erinomaisten ratkaisujen ansiosta.

Jaetun toisen palkinnon saavat kilpailuehdotukset ”Esirippu” ja ”Suma”. Ehdotus ”Esirippu” sai kiitosta sen arkkitehtonisesti korkeatasoisesta kokonaisotteesta sekä matkailijan käyttäjänäkökulman huomioimisesta. Ehdotus ”Suma” sisälsi kilpailun onnistuneimman torin, ansiokkaasti sijoitetun matkakeskuksen ja esitti idean puistosta asema-alueella.

Kilpailun ensimmäisen palkinnon saa ehdotus ”Palokujat”. Ehdotuksen nostivat voittajaksi sen empirekaupungista kumpuavat, toteuttamiskelpoiset ideat ja Kemin kokoiseen kaupunkiin sopivat konstit elävän kaupunkikeskustan luomiseksi.

Lue arvostelupöytäkirja kilpailukalenterista.

 

Kemin keskusta, 1. palkinto ”Palokujat” Anni Saviaro
Kemin keskusta, jaettu 2. palkinto ”Esirippu” Essi Nisonen ja Joona Lukka
Kemin keskusta, jaettu 2. palkinto ”Suma”, Ella Kaira, Kaisla Rahkola ja Joona Heikkilä
Kemin keskusta, lunastus ”Uutta linjaa”, Emmy Hömppi, Joonas Mölsä ja Lasse Tikkamäki
Kemin keskusta, kunniamaininta ”Bon Voyage”, Jens Rengårdh
Kemin keskusta, kunniamaininta ”Naava”, Mari Birling
Kemin keskusta, kunniamaininta ”Kullero”, Hannu Lahtinen ja Pyry Teperi

Kilpailukutsu

Kilpailun järjestäjä

Kemin kaupunki, keskustan kehittämishankeessaan, järjestää arkkitehtisuunnittelukilpailun Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisena opiskelijakilpailuna. Kilpailun kautta etsitään uusia näkökulmia kemiläisen ympäristön toteuttamiseen nuorten lahjakkuuksien avulla.

Kilpailun tarkoitus

Kilpailulla etsitään tuoreita ideoita ja ratkaisuja Täiköntorin ja rautatieaseman suunnittelualueen kaupunkirakenteen ja kaupunkikuvan kehittämiseksi. Kaupunkikuvan suhteen kilpailuun osallistuvilta arkkitehtiopiskelijoilta odotetaan ideoita viihtyisämmän ja toiminnallisesti rikkaamman keskustan kehittämiseksi, sekä julkisen ulkotilan elävöittämiseksi.

Palveluita ja modernia asumista viihtyisässä toriympäristössä

Suunnittelualueella on niin terveydenhuollon palveluita, päivittäistavarakauppoja kuin modernin asumisen ratkaisujakin, joten niiden toiminnallinen yhdistäminen viihtyisään toriympäristöön on kilpailun keskiössä. 

Asumisratkaisuissa painopiste on ikääntyvien, aktiivisten kaupunkilaisten sekä lapsiperheiden kaupunkiasuminen. Suunnittelualueen palvelut tulevat painottumaan sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi myös matkailuun, joka on Kemissä merkittävä ja voimakkaasti kasvava toimiala.

Kilpailulla etsitään konkreettisia kaupunkirakenteellisia ja -kuvallisia ratkaisuehdotuksia vetovoimaisen keskustan ja Kemin “käyntikortin” toteuttamiseksi. Suunnittelualueella voimassa olevat asemakaavat eivät sido kilpailuehdotusten tekemistä, sillä kilpailuehdotuksia voidaan käyttää myös alueen asemakaavamuutoksen pohjana.

Kilpailun tulokset pyritään julkaisemaan kesäkuussa 2020

Kilpailun tulokset pyritään julkaisemaan kilpailun ratkaisemisen jälkeen kesäkuun lopulla Arkkitehtiuutisissa sekä Arkkitehtiliiton ja Kemin kaupungin verkkosivuilla.

Kilpailuaika

Kilpailuaika on 26.2.2020 – 5.6.2020

Kilpailuaineisto

Rekisteröityminen kilpailijaksi

Rekisteröidy kilpailijaksi allaolevalla lomakkeella.

Rekisteröityä voi kaikki työryhmän jäsenet tai työryhmä voi valita yhden henkilön ryhmästään, joka edustaa työryhmää. Kilpailija voi rekisteröityä omalla nimellä / sähköpostilla. Tietoja ei toimiteta palkintolautakunnalle.

Rekisteröinnin tarkoitus on mahdollistaa tiedon kulku kilpailuun osallistuville työryhmille. Rekisteröitymisen jälkeen kilpailijat saavat suoraan tiedonannot esimerkiksi vastauksista kysymyksiin, sekä muista mahdollisista kilpailunaikaisista tiedonannoista.

Rekisteröinti on mahdollista kilpailun palautushetkeen saakka.

Kilpailu on päättynyt.

Kilpailuaineiston lataaminen

Kilpailuaineiston (kilpailuohjelman ja liitteet) voit ladata alla olevasta linkistä.

Kilpailuaineiston palautus

Palauta kilpailuaineisto allaolevan linkin kautta. Kilpailuehdotusten lataamisen viimeinen päivämäärä ja aika on 5.6. klo 18:00. 

Kilpailuehdotusten sisäänjättöaika on umpeutunut

Kysymykset ja vastaukset

Kilpailijoilla on oikeus pyytää kilpailuohjelmaa koskevia selvityksiä ja lisätietoja.

Kysymykset on tehtävä kirjallisina palkintolautakunnalle ja lähetettävä viimeistään 4.4.2020 alla olevan lomakkeen kautta.

Kysymykset ja palkintolautakunnan vastaukset julkaistaan kilpailun internetsivuilla sekä toimitetetaan rekisteröityneille työryhmien edustajille 10.4.2020 mennessä.

Kysymysten jättöaika on päättynyt. Kaikki kysymykset ja vastaukset julkaistaan tällä sivulla 10.4.2020 mennessä.

Kysymykset

Kysymys:

Kuinka monta autopaikkaa osa-alueille tulee osoittaa? (Esim. ap/x kem2)

Vastaus:

 • asunnot: 1 ap/asunto tai 1ap/80 kem²
 • opiskelija-asunnot: 1 ap/180kem²
 • tehostettu palveluasuminen: 1ap/150kem²
 • toimistot, liikehuoneistot ja niihin verrattava: 1 ap/50kem²
 • julkiset palvelut sekä hotelli- ja majoitustilat: 1ap/175kem²

 

Kysymys:

Mikä on olemassa olevien maanalaisten pysäköintilaitosten laajuus ja missä ne tarkemmin sijaitsevat? Voiko kulttuuri- ja palvelukorttelin alla olevaa laitosta käyttää sellaisenaan tai laajentaa vai onko kyseessä vain taloyhtiön käytössä oleva pysäköintilaitos (käynti Pohjoisrantakadulta)?

Vastaus:

Nykyisellään maanalaisia paikoitustiloja on kortteleissa 156, 137 ja 149 kiinteistöjen omassa käytössä. Citymarketin kiinteistön (kortteli 156) alla olevat maanalaiset autopaikat ovat kaupan omassa käytössä. Kulttuuri- ja palvelukortteliin (kortteli 137) osalta kannustetaan suunnittelemaan koko korttelia palveleva pysäköintiratkaisu (pysäköintirakennus tai kansipysäköinti). Kulttuuri- ja palvelukorttelissa on nykyisellään noin 40-50 autopaikkaa, jotka pitää huomioida ratkaisussa uusien pysäköintipaikkojen rinnalla. Korttelissa 149 on pysäköintitilaa korttelin pohjoisosassa. Suunnittelussa maanalaisia pysäköintitiloja tulee välttää. Täiköntorille tulee suunnitella kilpailuohjelman mukaisesti pysäköintilaitos, joka voi osaltaan palvella myös muita kortteleita, kuten viereistä kulttuuri- ja palvelukorttelia
 
Voimassa olevat kaavat, joissa ohjeelliset pysäköintialueiden sijainnit on nähtävillä kaupungin karttapalvelussa osoitteessa http://kartta.kemi.fi/

 

Kysymys:

Kemin Vihreä kortteli: Tuleeko olemassa olevien kerrostalojen ja Sauvosalin pysäköintialueet säilyttää sellaisinaan?

Vastaus

Näitä saa kehittää.

 

Kysymys:

Mitä tarkoittaa “varattavat kokoontumistilat” (Täikkö s.14) vai onko kyseessä ei-varattava tila? Saisiko tästä esimerkin?

Vastaus

Tilaa/tiloja, joita kaupunkilaiset, toimijat ja yritykset voivat varata omaan käyttöön (esim. tilaisuudet, juhlat, näyttelyt yms.). Tilan/tilojen ei ole tarkoitus olla kovin suuria, vaan pieniä liiketilamaisia tiloja, jotka avautuvat esim. julkisten ulkotilojen suuntaan. Tila/tilat voivat sijaita osana esim. kauppahallia. Tarkoituksena ei ole tämän kilpailun myötä suunnitella ko. tiloja. Suunnitteluperiaatteiden viitoittamana on haluttu avata Kemin keskustan kehittämisen tavoitteita.

 

Kysymys:

Tarvitaanko opinto-oikeustatuksen todistamiseen kopiota virallisesta allekirjoitetusta ja leimatusta paperisesta opinto-oikeustodistuksesta, vai riitääkö ruutukaappaus sähköisen opiskelijaportaalin opinto-oikeussivulta?

Vastaus

Riittää. Kirjoittakaa ruutukaappauksen yhteyteen kuvan päivämäärä. Palkituilta voidaan pyytää kirjallinen opiskelutodistus palkinnon jaon edellytyksenä.

Ajankohtaista

Tässä julkaistaan kilpailuun liittyvät uutiset. Jokaiselle osallistujalle ilmoitetaan kilpailuteknisistä muutoksista myös osallistujan ilmoittamaan sähköpostiin.

26.2.2020 – Kilpailusivu on avattu!

5.3.2020 – Kilpailuohjelmaa on päivitetty. Ohjelmaan on lisätty tarkennuksena, että maisema-arkkitehtuurin opiskelijat voivat myös osallistua kilpailuun. Katso kilpailuohjelmasta kohta 1.3 Osallistumisoikeus. Kilpailuohjelman ja muun liiteaineiston voit ladata kohdasta ”Lataa kilpailuaineisto”

12.3.2020 – Kilpailutyöryhmiä voidaan täydentää myös muiden alojen opiskelijoilla työryhmien niin halutessa, esimerkiksi maantieteen opiskelijat voivat täydentää arkkitehtivetoista työryhmää. Tällaisissa tapauksissa opintosuorituksista sekä niiden hyväksymisestä ko. täydentävien alojen opintosuunnitelmaan tulee keskustella korkeakoulujen sisällä.

16.6.2020 – Kilpailuun saapui yhteensä 24 ehdotusta. Kaksi ehdotusta saapui myöhässä.

Saapuneet nimimerkit:

 • Ruokki

 • ATLANTIS – Kadonnut kaupunki

 • Aurora Borealis

 • Välke – Uusi valovoimainen keskusta

 • Uutta Linjaa

 • Keidas

 • Punos

 • Sydänpuu

 • Tulen ja Jään

 • 138.80°, 48.70°

 • Kullero

 • Tärskyt

 • Bon Voyage

 • Samal

 • Palokujat

 • Suma

 • HALO

 • Kolmo

 • Kore (hylätään)

 • Naava

 • Esirippu

 • Kemin Kielo

 • Koukku (saapui myöhässä)

 • Kemistä Kemimpi (saapui myöhässä)

Palkintolautakunta on päättänyt hylätä ehdotuksen ”Kore”, sillä ehdotuksen suunnitelma-aineisto ei vastaa kilpailuohjelmassa esitettyjä vaatimuksia. Kaikki muut saapuneet ehdotukset palkintolautakunta arvioi, mutta myöhässä saapuneet ehdotukset eivät osallistu varsinaiseen kilpailuun.

2.7.2020 – Kilpailu on ratkennut. Voittajaksi valittiin ehdotus ”Palokujat”, kilpailuehdoituksen tekijä on Anni Saviaro Oulun yliopistosta, onneksi olkoon! Lisää tietoa kilpailun tuloksista ja voittaneesta ehdotuksesta etusivulta.

 
Close Menu